Дискусия: Новата ОСП – една година по-късно. Първите ефекти. Предизвикателства през 2016 година

Таванът за проект в областта на земеделието вече е 1 млн. евро в сравнение с 1,5 млн.евро за един проект за миналия финансов период в евросубсидиите. Максималният размер на субсидията за проект вече ще бъде до 60 на сто от общата стойност на проекта. Това обясни зам. министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на дискусията за новата Обща селскостопанска политика и предизвикателствата през 2016 г. Форумът е организиран от Института за стратегии и анализи под патронажа на Министерството на земеделието и храните. Промените във финансовите условия по ЕЗФРСР до 2020 г. са продиктувани от желанието да се подкрепя реалният бизнес и да се елиминират спекулативните проекти. В ОСП до 2020 г. е заложен основният принцип за изравняване на конкуретноспособността, подчерта Васил Грудев. Интензивните отрасли, които загубиха своята конкурентност и трябва да бъдат подкрепяни са плодове, зеленчуци, животновъдство и биологично производство. Кампанията за директни плащания 2016 г., която стартира от 1-ви март, надгражда старата кампания, защото въвежда изискването за географско правно основание. На тази база земеделците ще завяват площите си за подпомагане, заяви Васил Грудев. Той обясни, че на всеки един кандидат се посочва геометрията на площите, за които той има документи. В тези рамки фермерът посочва за кои парцели ще иска субсидиране.

Само за миналата година чрез въвеждането на този принцип са спестени 100 млн. лв., защото площите не са ползвани законно. В момента тази сума е в общия пакет и ставката нa всеки коректен ползвател е увеличена.

Грудев допълни, че в настоящата кампания ще има допълнителна комуникация с всеки един ползвател, който подаде заявление за подпомагане.

Преди подаване на заявлението всеки един бенефициент ще получава уведомително писмо. То ще има за цел да се отстранят всички грешки, които системата отчита по самото кандидатстване.

Заместник-министърът отбеляза, че интересът за инвестиции в земеделието чрез финансовите инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП) надхвърля в пъти възможностите, с които страната ни разполага. Васил Грудев допълни, че промените във финансовите условия до 2020 г. са продиктувани от желанието да се подкрепя реалният бизнес и да се елиминират спекулативните проекти. В дискусията със свои презентации взеха участие изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов и доц. д-р Божидар Иванов от Института по аграрна икономика. Разгорещен дебат предизвикаха представителите на браншовите организации.


Последни публикации