Конференция: Първите седем години в ЕС - Оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефект

Окончателното приключване на финансовия период за ЕС 2007-2013 г. бе поводът да се направи цялостна оценка на инвестициите, вложени в България с подкрепата на европейските пари.

Това стана по време на конференцията „ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ В ЕС - ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН РАСТЕЖ И НЕТНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТЯХ В СЕКТОРЕН И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН“, организирана от Института за стратегии и анализи и Висшето училище по застраховане и финанси на 26 ноември 2015 г. Форумът бе със специалното участие на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. В екпозето си той представи усвояването на европейските средства през призмата на преките ползи от реализираните проекти за всеки български гражданин.

Организаторите събраха висши представители на администрацията; на бизнеса и на индустриалния капитал в България; научния елит на страната; реални предприемачи, които с помощта на евросредства са направили успешни инвестиции и са създали работни места; евродепутати; депутати; представители на дипломатическия корпус и на чуждестранни търговски мисии.

Експозетата и изказванията на участниците показаха реални ефекти от влагането на европейски пари в България през първите седем години от членството й в Общността. Акцент бе поставен върху ползите за науката и висшето образование, също така бяха представени перспективи за програмния период 2014-2020 г., който ще приключи финансово в края на 2022 г.

„Събрали сме се в тази зала, за да обсъдим в откровен разговор къде България успя като новоприета страна- членка, къде сбърка и как да се предпазим от нови грешки. Всяко ново начало е трудно, нашето също и всички го осъзнахме. Трудно е, когато не всичко в държавата процедира перфектно, когато върховенството на закона не е достигнато в необходимата пълнота, когато административните и юридически пречки са по-силни от желанието да вървим напред. Но именно затова трябва да извлечем опит от добрите практики, поуки от пропуснатите възможности“, подчерта изпълнителният директор на Института за стратегии и анализи Валерия Велева .

„Надявам се с всеки следващ ден да намаляваме броя на куфарните консултанти с джиесеми, които обещават десетки проекти и второ, да минем от схемата на „присвояване“ към схемата на усвояване на тези фондове. Надявам се днес да бъде такъв ден“, сподели в приветствието си доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Томислав Дончев се обърна към аудиторията от над 100 слушатели в аулата на ВУЗФ: „Щастлив съм да бъда в такава компания, предвид концентрацията на академична мисъл и се надявам на откровена, остра дискусия по темата. Първата ни задача е да си разчистим сметките с митовете. А по отношение на еврофондовете битуват, бошуват абсолютно противоположни митове. Едната митологична версия е, че България се справя така зле, че еврофондовете едва имат ефект. Или че ситуацията в така наречения реален сектор е така лоша, че едва ли не сме страна, която живее само от еврофондовете.“ Коментирайки „единия и другия мит“, вицепремиeрът каза, че по последни данни близо 80% от публичните инвестиции се правят със средства от ЕС, което не е рекорд за ЕС – в Словакия това финансиране е 92% от публичните инвестиции, в Унгария – 88%. „Това са нормални цифри за т.н. кохезионни държави, които получават финансиране с много по-голям интензитет“, коментира Дончев. Въпреки това еврофинансирането възлиза на 9% от всички публични разходи. „Тоест виждаме на базата на тези показатели, че нито единият, нито другият мит е верен“, обобщи той.

Със свои доклади и експозета във форума участваха още Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН; проф. д-р Митко Георгиев, представител на Съвета на ректорите, ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет; доц. д-р Евгени Евгениев, зам. ректор на ВУЗФ; Андрей Новаков, евродепутат, член на Комисията по бюджетен контрол в ЕП; Атанас Москов, президент на „Интехна“АД и Георги Милев, собственик на „Елейа“ АД, успешно реализирали инвестиции с помощта на европейски средства. Към форума проявиха интерес ректори, зам. ректори, ръководители на звена и представители на най-авторитетни висши училища в страната – Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Варненския свободен университет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, УНСС, Висшето училище по телекомуникации и пощи, Минно-геоложкия университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Аграрния университет в Пловдив, Военна академия, домакините от ВУЗФ, Техническия университет.

Дипломатически и търговски представители от Франция, Белгия, Турция, Русия, Норвегия и Румъния проследиха презентациите и изказванията на конференцията. Присъстваха и членове на Народното събрание и Европейския парламент, експерти от Министерски съвет и министерствата на финансите, отбраната, регионалното развитие и благоустройството; кметове; представители на банки, консултантски звена, застрахователи, финансови институции.

Пълният текст от сборника конференцията: „Първите седем години в ЕС: Оценка на инвестициите в дългосрочен растеж и нетните ефекти от тях в секторен и регионален план“ може да прочетете тук.


Последни публикации