Нашите разработки

Институтът за стратегии и анализи изготвя стратегически анализи, дава прогнози, организира мероприятия, консултира институции или отделни лица. ИСА разполага с  мрежа от анализатори и експерти (политолози, социолози, балканисти, дипломати, историци, психолози, журналисти, икономисти), които работят по проекти, свързани с дейността на Института.

Месечни анализи

От самото си създаване през август 2015 година ИСА изготвя месечни анализи, които обхващат теми, свързани с вътрешната и външна политика, конкретни акценти за изминалия месец, отделни проблеми в България, региона и света. В тях се правят и прогнози за бъдещи развития, дават се насоки, препоръки и идеи за взимане на политически, социални, икономически, външнополитически и други решения в интерес на държавата и българското общество. Резюметата на анализите се публикуват всеки месец на сайта на Института, пълната версия е достъпна само за абонати. Те могат да бъдат използвани за обучителна, академична и научна дейност, но следва да се упомене източника.

Научни и дискусионни мероприятия

ИСА организира научни и дискусионни мероприятия по определени теми – конференции, семинари, представяния. В тях като лектори и гости участват значими експерти от академичната, политическата, управленската и други сфери.

Социологически изследвания

ИСА прави социологически изследвания, които отразяват електоралните нагласи; доверието в институции, политически организации, личности; моментното отношение на избирателите по отделни теми; обществено мнение за конкретни политики или въпроси от местно, регионално и национално значение.  

Eкспертни анализи по специфични теми

ИСА изготвя експертни анализи по специфични теми. Институтът навлиза в дълбочина чрез оценки на риска, разглеждане на различни сценарии за бъдещето посредством високи нива на критичност и  безпристрастност.

Организиране на обучения

ИСА организира обучения на институционално, политическо, неправителствено ниво. Лекторите и обучителите на Института са професионалисти с богат опит от академичните и научни среди, от политиката, държавното управление, бизнеса, медиите, неправителствения сектор.

Консултиране на предизборни кампании

ИСА консултира предизборни маркетингови и медийни кампании. Институтът изработва стратегии за местни, парламентарни, президентски избори - от изграждане на образа на кандидата до структуриране на цялостен политически контекст.

Изработване на стратегии за национални кампании

ИСА изработва стратегии за национални кампании по различни теми - от идейните обсъждания през визуализацията, изработването на посланията, медия планиране до самото им разгръщане в национален план.

Медийни политики, анализ и мониторинг

ИСА разполага с капацитет за медийни политики, анализ и мониторинг. Това включва експертиза и широки контакти в медийната среда, получаване и обработка на голям обем от най-актуална информация и работa с информационни потоци. Институтът осъществява медиен мониторинг на пет езика.

Теренни проучвания

​ИСА извършва теренни проучвания (спешна антропология, предаване от мястото на събитието, дълбочинен анализ). Институтът може да осигури информация от първа ръка за ситуацията в конкретни населени места, общини и региони на страната, както и от различни точки (включително конфликтни зони на военни действия) в Европа, Близкия Изток, Кавказ, Централна Азия и Северна Африка.