НИЕ РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С:

Парламента и неговите органи

Изпълнителната и местната власт

Работодателските организации и синдикатите

Индустриалния капитал

Българска Академия на Науките

Съвета на ректорите на висшите училища в България

Дипломатическите представителства на държавите от ЕС и НАТО

Основните структури на Европейския съюз и евроатлантическата общност

Последни публикации
Последни публикации